ŘEŠENÍ NA MÍRU

Na základě údajů ze systému řízení vzdělávání vám můžeme nabídnout řešení šitá přesně na míru požadavkům vaší firmy – jedná se zejména o statistické funkce:

  • statistiky pro potřeby finančního reportingu, nákladového účetnictví atd.
  • statistiky pro potřebu dokladování pro ESF
  • statistiky vybraných sledovaných kritérií

Dále je možné nastavit systém kontroly kritických hodnot, který bude personalistu automaticky upozorňovat e-mailem na problematické údaje, jako jsou např.:

  • nízké docházky jak u jednotlivců, tak v kurzech
  • nevyplněné třídní knihy ze stran dodavatelů
  • čerpání kritického množství finančních prostředků
  • nízké procento úspěšnosti v testu
  • Pokud to bude možné, rádi poskytneme i jiná řešení, jako např. export do různých databázových formátů.