ŘÍZENÍ KURZŮ

Aplikace Jakobson vám umožní sledovat dění ve vzdělávacích kurzech. Základním principem je, že jednotlivé vzdělávací agentury obdrží kód, pod nímž vyplňují „třídní knihu“ na internetu.

Na základě těchto vstupů se poté generuje přehled docházky do kurzů, přehled docházky jednotlivých studentů, jsou počítány náklady, počty odučených hodin a vytváří se archiv probraného učiva.

V databázi této aplikace můžete vidět jednotlivé vzdělávané pracovníky, jejich docházku do kurzů, výsledky testů i čerpané prostředky na jejich vzdělávání. Je zde k dispozici i tisková verze protokolu studenta, kterou lze použít například při ročních pohovorech.

Sledovat můžete i vývoj v jednotlivých kurzech, celkovou úspěšnost kurzu a můžete otestovat spokojenost účastníků s kurzem.

V samostatné databázi můžete vidět seznam dodavatelů vzdělávání, jejich přístupové kódy i kurzy, které daný dodavatel poskytuje vaší firmě.
V této sekci najdete i údaje pro kontrolu správnosti fakturace jednotlivých dodavatelů.