TESTOVÁNÍ

On-line testy vám přinášejí mnoho podstatných výhod:

 • Testování je nezávislé na vzdělávacích agenturách a poskytuje tak opravdu objektivní audit jejich výsledků
 • Testování je možno provádět ve stejném čase na mnoha místech najednou
 • Výsledky testů jsou automaticky zpracovány – odpadá zde nutnost opravování
 • Díky velké zásobě vět v databázích je možno stejný test použít vícenásobně
 • Díky internetovému testování můžete testovat i poslech
 • Systém archivuje všechny testy v databázích, a tím vám umožní sledovat pokrok dosahovaný v jednotlivých obdobích vzdělávání
 • Systém nabízí i verzi pro tisk v případě, že např. testujete nové uchazeče, kteří nemají počítač a přístup k internetu.
 • Můžete vytvářet různé druhy testů :
  • testy pro vyhodnocení pokroku při vzdělávání
  • testy znalostí nových uchazečů o zaměstnání
  • testy zaměřené na specifickou slovní zásobu – např. pro jednotlivá oddělení firmy
  • testy komunikačních dovedností
  • oznámení o vyplnění každého testu se stručnými výsledky je personalistovi automaticky doručeno do jeho e-mailu. Pokud si to firma přeje, výsledek je automaticky doručen i studentovi.

Výsledky testů se automaticky zobrazují v aplikaci řízení kurzů, kde je s nimi možno dále pracovat.

Jak jsou testy jsou zabezpečeny proti zneužití ?

 • Každý test je unikátní. Pokud si dva studenti otevřou test ve stejném čase, struktura testu bude stejná, ale věty se budou lišit.
 • Test je časově omezen. Po vypršení limitu se test uzavře a odešle k automatickému vyhodnocení.
 • Kód nelze vícenásobně použít.
 • Test nelze stáhnout. Je k dispozici pouze na internetu po dobu jeho vyplňování.